iskola-előkészítő program


A 2007-ben életre hívott programot 
minden évben nagy érdeklődéssel fogadták 
a nagycsoportos óvodások és szüleik.Ősszel folytatjuk

iskola - előkészítő foglalkozásainkat 
a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolában


Az eltelt 16 év alatt 
rengeteg gyermek 
fejlődésében 
játszottunk szerepet.

A heti rendszerességgel tartott alkalmakkor 
olyan pszichikus funkciók kialakítását, 
megerősítését, csiszolását tartjuk feladatunknak, 
melyek nélkülözhetetlenek 
az írás, olvasás, számolás elsajátításához.


Tematikus 
iskola - előkészítő programmal 
térünk vissza!

Az október 3-án induló 3 szakaszra bontott előkészítő foglalkozásokon a fokozatosság elvét betartva mozgással, dalokkal, játékos feladatokkal segítünk felkészülni az iskolakezdésre.


Az előkészítőt 1-1 alkalommal a Bárdos Iskola leendő elsős tanítói is meglátogatják.

Minden érdeklődőt szeretettel vár:

Petőné Herman Noémi

szakvizsgázott tanító, 
tananyagfejlesztő, 
fejlesztőpedagógus

Kardos Eszter

óvodapedagógus, 
szakvizsgázott tanító, 
ének-zene tanár

Herczku Anikó

tanító, 
fejlesztő pedagógus, 
alapozó mozgásterapeuta


25 év szakmai tapasztalattal rendelkező, 
a mindennapokat tanítással töltő pedagógusok vagyunk.

I. szakasz
4 alkalom

2023. október 03.,10.,17.,24. 
kedd 17 - 18 óráig


Fókuszban a /az

 • mozgásfejlesztés,
 • testséma fejlesztés,
 • téri tájékozódás fejlesztése,
 • iránydifferenciálás,
 • szem-kéz koordináció,
 • mozgás – ritmus összekapcsolása játékkal, dalokkal, mondókákkal.

II. szakasz
6 alkalom 

2023. november 07.,14.,21.,28.
december 05.,12. 
kedd 17 - 18 óráig


Fókuszban a /az

 • érzékelés-észlelés, figyelem és emlékezetfejlesztés auditív, vizuális, verbális és taktilis csatornákon keresztül, 
 • keresztcsatornák működtetése, 
 • gondolkodás fejlesztése,
 • artikuláció – és beszédfejlesztés, 
 • finommotorika fejlesztése,
 • az I. szakaszban elsajátított ismeretek folyamatos bekapcsolásával.

III. szakasz 
10 alkalom 

2024. január 16.,23.,30., 
február 06.,13.,20.,27.,

március 05.,12.,19. 
kedd 17 - 18 óráig


Fókuszban a /az

 • betűelemek megnevezése, rajzolása és írása, 
 • szóbeli szövegalkotás,  szókincsbővítés, 
 • számfogalom kialakítása 0-10-ig, mennyiségek, relációk, számszomszédok, számok tulajdonságainak ismerete, egyszerű síkidomok megismerése, 
 • szóbeli műveletek végzése,
 • I. és II. szakaszban elsajátított ismeretek folyamatos bekapcsolásával.

20 alkalom

3 szakaszban

minden kedden

17:00 - 18:00

Dunakeszi

Bárdos Lajos Általános Iskola

3 tanár

25 év szakmai tapasztalat

Csoportonként


min.15, max. 24 gyermekkel foglalkozunk,

ami egy egészséges osztálylétszámnak felel meg.


A 60 perces foglalkozáson mindhárman egyszerre vagyunk jelen, így biztosítjuk

az egyéni bánásmódot.


Rólunk mondták:

A foglalkozásokon a gyerekeknek

 • alakul feladattudatuk, feladattartásuk, 
 • fejlődik kommunikációjuk,
 • gazdagodik szókincsük,
 • érik szociális kompetenciájuk (egészséges önbizalom, helyes önértékelés, kudarctűrő képesség), 
 • erősödik társas kapcsolati készségük és toleranciájuk egymással szemben.

Zárásként
minden gyermek aktuális fejlettségi szintjéről jellemzést készítünk 

amit Önök az utolsó alkalommal (március 19.) vehetnek át.